Gefur eingöngu út góðar og skemmtilegar bækur!

Bókstafur ehf

Nýjar bækur

Pila pina kapumynd vefurÆvintýrið um Pílu pínu kom fyrst út árið 1980, en hafði haustið áður verið flutt í útvarp.  Bókin hefur verið ófáanleg í mörg ár og því var ráðist í að endurútgefa söguna með nýjum myndum eftir Steinrúnu Óttu Stefánsdóttur.

Panta bók

Kolfinna2 web„Ég hef alltaf verið ótrúlega óheppin. Það eru meiri lifandis ósköpin sem ég hef alltaf verið óheppin. Það var einhvern veginn eins og lögmál Murphys hefði verið samið fyrir mig.“

 

Panta bók

MK Vatnsmelona 1705 kapa vefur"Fimmtándi febrúar er afar sérstakur dagur í mínum huga. Það er dagurinn þegar ég fæddi fyrsta barnið mitt. Það var líka þennan dag sem eiginmaðurinn fór frá mér."

 

Panta bók

RitsmiðjaRitsmiðja Austurlands eru frjáls félagasamtök áhugafólks um útgáfumál á Austurlandi. Samtökin eru öllum opin sem áhuga hafa á málefninu.

Tilgangur samtakanna er að skapa tengslanet fagfólks í útgáfutengdum greinum og vinna að sameiginlegum hagsmunamálum. Til dæmis með því að auðvelda höfundum á svæðinu sjálfsútgáfu, auka samstarf í markaðssetningu og standa að námskeiðahaldi með útgáfutengdum félögum, fyrirtækjum og stofnunum á svæðinu. Samtökin voru stofnuð þann 29. janúar 2015 og bráðabirgðastjórn skipuð. Stjórn undirbýr aðalfund og gerir drög að starfsáætlun fyrsta starfsárs.

Stofnskrá félagsins verður opin fram að aðalfundi, 18. apríl.

 

 

Stjórn

Formaður: Sigríður Lára Sigurjónsdóttir
Netfang: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Meðstjórnendur: Ásdís Helga Bjarnadóttir og Stefán Bogi Sveinsson

Varastjórn: Kristian Guttesen og Skúli Björn Gunnarsson

 

 

Lög

Lög

Bókstafs – Ritsmiðju Austurlands

1. grein

Félagið heitir Bókstafur ­– Ritsmiðja Austurlands. Lögheimili þess er að Kaupvangi 6, 700 Egilsstöðum.

2. grein

Markmið félagsins er að efla samstarf þeirra sem iðka ritstörf og starfa að útgáfu á Austurlandi, veita þeim þjónustu og aðstoða þá við að koma verkum sínum á framfæri jafnt á rafrænum sem hefðbundnum miðlum. Einnig að vera sameiginlegur vettvangur gagnvart opinberum aðilum, veita stuðning við leit að fjármagni til hugverkagerðar og að efla þekkingu og þjálfun félaga sinna og annarra þeirra sem starfa á þessum vettvangi í fjórðungnum.

3. grein

Félagi getur hver sá einstaklingur orðið sem vinnur að hugverkagerð og er tilbúinn að styðja megintilgang laga þessara.

4. grein

Inntökubeiðni skal koma formlega á framfæri við stjórn félagsins. Í henni skal koma fram nafn, kennitala og heimilisfang hins nýja félaga. Upplýsingar um nýja félaga skal kynna á næsta félagsfundi. Stjórn félagsins heldur skrá yfir fullgilda félaga og skal hún vera aðgengileg og liggja frammi á fundum samtakanna.

5. grein

Úrsögn úr félaginu skal á sama hátt tilkynna formlega til stjórnar félagsins. Skal hún vera skrifleg.

6. grein

Árgjald til félagsins skal ákveðið á aðalfundi þess hvert ár og skal gilda fyrir það ár sem hefur göngu sína næst eftir að viðkomandi aðalfundur er haldinn. Skal það innheimt með greiðsluseðli eða á annan ótvíræðan hátt eigi síðar en í júní á viðkomandi tekjuári.

7. grein

Starfssvæði félagsins er Austurland frá Langanesi að Lómagnúp og skal árlegur aðalfundur þess boðaður öllum skráðum félögum skriflega með minnst 7 daga fyrirvara. Heimilt er að boða aðalfund með tölvupósti. Aðra félagsfundi er heimilt að boða eftir hentugleikum og gilda þá sömu reglur um fundarboð. Aðalfundur og aðrir félagsfundir eru lögmætir sé löglega til þeirra boðað.

Allir skráðir félagar hafa málfrelsi, tillögurétt og atkvæðisrétt á félagsfundum.

8. grein

Aðalfundur félagsins hefur æðsta vald í málefnum þess. Skal hann haldinn í síðasta lagi 30. apríl ár hvert. Aðalfundur er lögmætur ef löglega er til hans boðað.

Verkefni aðalfundar skulu meðal annars vera:

 • Skýrsla stjórnar félagsins fyrir liðið starfsár.

 • Kynning nýrra og brottfallinna félaga frá síðasta aðalfundi.

 • Afgreiðsla reikninga næstliðins reikningsárs, sem er almanaksárið.

 • Lagabreytingar, ef um það koma fram formlegar tillögur.

 • Áætlun um starf félagsins á næsta starfsári lögð fram ásamt fjárhagsáætlun.

 • Ákvörðun árgjalds félagsmanna fyrir næsta ár.

 • Kosning stjórnar, varamanna í stjórn og skoðunarmanna reikninga.

Einfaldur meirihluti ræður úrslitum á félagsfundum, nema um lagabreytingu sé að ræða.

9. grein

Stjórn félagsins skal skipuð þremur mönnum, formanni og tveimur meðstjórnendum. Formaður skal kosinn sérstaklega en aðrir stjórnarmenn í einu lagi. Varastjórn skipa tveir menn og skal hún kosin í einu lagi. Kosnir skulu tveir skoðunarmenn reikninga og tveir varamenn. Kosið skal eftir tilnefningum og skal kosning vera skrifleg ef tilnefningar koma fram um fleiri menn en þeim embættum nemur sem kosið er til hverju sinni.

Kjörgengir til stjórnar og varastjórnar eru allir skráðir félagar. Auk þess er heimilt að kjósa skoðunarmenn eða varamenn þeirra úr hópi utanfélagsmanna.

10. grein

Verkefni stjórnar skulu vera:

 • Að stýra málefnum félagsins á milli aðalfunda.

 • Að vera málsvari félagsins út á við.

 • Að innheimta árgjöld félaga.

 • Að afla framlaga úr sjóðum opinberra aðila, stofnana eða fyrirtækja til þeirra verkefna sem félagið hyggst beita sér fyrir hverju sinni.

 • Að varðveita sjóði félagsins og leggja fram endurskoðaða reikninga fyrir aðalfund.

Stjórnarfundi skal halda svo oft sem stjórn ákveður og þurfa þykir. Hafi 6 mánuðir liðið frá síðasta stjórnarfundi, er formanni skylt að boða til fundar ef einn af stjórnarmönnum krefst þess.

11. grein

Lögum þessum má aðeins breyta á lögmætum aðalfundi og þarf til þess 2/3 hluta greiddra atkvæða. Verði félaginu slitið eða það sameinað öðru félagi skal tillaga um það kynnt með fundarboði og þarf 9/10 atkvæða fundarmanna til þess að hún teljist samþykkt. Síðasta stjórn samtakanna annast ráðstöfun eigna og uppgjör skulda félagsins. Hreinni eign þess við félagsslit skal þó verja í samræmi við megintilgang félagsins.

Þannig samþykkt á stofnfundi félagsins þann 29. janúar 2015.

 

PóstlistiReceive HTML?

Joomla Extensions powered by Joobi

Bókstafur ehf.

Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.

Bókstafur ehf - Ritsmiðja Austurlands - Sími 553 4707
Kaupvangi 6 - 700 Egilsstaðir - kt. 420215-0100